ליצירת קשר

התקשרו: 03-6361775
או מלאו את הטופס הבא:
שם (*)
יש למלא שם ומשפחה.
טלפון (*)
יש למלא מספר טלפון
מייל (*)
יש למלא כתובת מייל.
פרטי ההודעה
הקלידו את המספר הבא הקלידו את המספר הבא
  
מספר לא ברור? נסו מספר חדש
יש למלא את המספר במידה והקוד אינו ברור לחצו בקישור למעלה לקבלת מספר חדש
תביעה להגדלה/הקטנת מזונות

תביעה להגדלה או הקטנה של מזונות, באופן עקרוני, מנוגדת לעקרון כיבוד הסכמים ועקרון סופיות הדיון. הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי הסדר מזונות תקף יעשה באמצעות פסק דין למזונות או באמצעות הסכם אשר אושר בביהמ"ש וקיבל תוקף של פסק דין. בכל מקרה, הסדר מזונות זה מעוגן כאמור בהחלטה שיפוטית, ומכאן הבעייתיות בתביעה להגדלת מזונות.

מתי בכל זאת ביהמ"ש ידון בתביעה להגדלה או להקטנת מזונות? עקרון הוא, שילד אינו כפוף להסכם שנעשה בין הוריו, והסכמה עליה הגיעו ההורים בנוגע למזונות הילדים, אינה מונעת ממנו לתבוע להגדלת מזונות בהתאם לצרכיו. עם זאת, ביהמ"ש לא ימהר לפתוח הסכם גירושין אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין, אם קדם לו דיון בו נידונו צרכי הילדים וביהמ"ש שוכנע שהסדר המזונות הוגן ותואם את טובת הילדים. בפרשת רוט נפסק כי די בכך שעניין מזונות הילדים ידון לגופו במסגרת תביעת הגירושין ו/או אישור ההסכם, כדי שהילד יהיה מחוייב לו. זאת, גם אם לא הוגש בעניין זה הליך נפרד בשם הילדים, ובלבדהמשפט בחן כדבעי את ההסכם שנערך בין בני הזוג באספקלריה של טובת הילד.

הרציונאל מאחורי הגישה שהסכם בין ההורים כובל גם את הילדים מבוסס על כך:

"פסק דין, שניתן בהסכמה, אין לפותחו אלא במקרים נדירים, וזאת בשל אופיו ההסכמי. מגמת היסוד היא האיזון בין שני אינטרסים, היינו בין אינטרס הסופיות של פסק הדין לבין האינטרס, שלא ישאר על כנו פסק דין שאכיפתו הפכה, עקב שינוי נסיבות לבלתי צודקת לחלוטין".

כלומר, במצב בו ביהמ"ש דן בעניין מזונות הילדים, ואישר לאחר דיון זה הסכם גירושין המעגן את הסדר המזונות, ובכל זאת עולה כי הסדר זה גורם לחוסר צדק באופן בולט, אזי ידרש ביהמ"ש להסכם זה בשנית.

מכאן נובע, כי קל יותר יהיה לפתוח הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין, בו לא התקיים כלל דיון ספציפי בעניין מזונות הילדים. בכל מקרה, גישתו של ביהמ"ש היא טובת הילד, וזו עומדת לנגד עיניו עת בוחן הוא את האפשרות האם לדון או לאו בתביעה להגדלת מזונות.

במקרים בהם לא נערך הסכם בין הצדדים, ואילו מזונות הילדים הוסדרו הוכרע בפסק דין, פסק דין זה יחייב את הילד, באם יוכח כי ביהמ"ש קיים דיון לגופו של עניין בצרכי הילדים. במקרה כזה, רק הוכחה של שינוי נסיבות מהותי בצרכי הילד, יצדיק דיון בתביעה להגדלת מזונות.

ביהמ"ש יפרש הסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין כאילו יש בו תנאי מכללא לפיו רשאי אחד הצדדים לבקש הקטנת מזונות במקרה חריג בו אדם אינו יכול להמשיך לזון את ילדיו (למשל נכות גמורה ופתאומית).

פרטי התקשרות

כתובת:
נירים 3, ת"א
טלפון:
03-6361775
למקרים דחופים:
054-5500087
פקס:
03-6361799