ליצירת קשר

התקשרו: 03-6361775
או מלאו את הטופס הבא:
שם (*)
יש למלא שם ומשפחה.
טלפון (*)
יש למלא מספר טלפון
מייל (*)
יש למלא כתובת מייל.
פרטי ההודעה
הקלידו את המספר הבא הקלידו את המספר הבא
  
מספר לא ברור? נסו מספר חדש
יש למלא את המספר במידה והקוד אינו ברור לחצו בקישור למעלה לקבלת מספר חדש
אלימות במשפחה
החוק למניעת אלימות במשפחה התשנ"א – 1991, אשר נכנס לתוקפו ביום 28 ביוני 1991, נועד לעגן את גישתה הבלתי מתפשרת של מערכת המשפט בישראל, כלפי גילויי אלימות מכל סוג שהוא, במסגרת המשפחתית. החוק מקנה לקורבן הנפגע כלי להגן על עצמו והוא צו הגנה מהתוקף.
מטרת מתן צו ההגנה, הינו לתת סעד מהיר ומיידי, ועל כן ניתן להגיש בקשה זו במעמד צד אחד (כשרק הקורבן מופיע בפני ביהמ"ש ולא נדרש דיון בו משתתף גם התוקף).

1. צו הגנה – סעיף 2 לחוק קובע כי ביהמ"ש רשאי לתת צו האוסר מס' דברים

א. כניסה לדירה, בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה, אף
אם יש לו זכות כלשהי בה.

ב. הטרדה של בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום.

ג. הפעלה בכל דרך המונעת או מקשה על שימוש בכנס המשמש בדין את בני משפחתו, אך אם יש לו זכות כלשהיא בנכס.

ד. נשיאה או החזקה של נשק. צו זה ניתן להגיש בבביה"ש השלום ו/או בבתי המשפט לענייני משפחה, ו/או בבתי הדין הרבניים. כאשר בן המשפחה האלים משתייך לכוחות הביטחון (שוטר ו/או חייל ו/או איש שירות בתי הסוהר ו/או שירות הביטחון הכללי), רשאי ביהמ"ש להציב תנאים לנשיאת נשק המוגבלים רק לצורך מילוי תפקידו.

צו זה ינתן אם יתקיימו שני תנאים: זמן סמוך לפני הגשת הבקשה, נהג איש כוחות הביטחון באלימות בבן משפחתו, או ביצע בו עבירת מין, או שהתנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבני משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין. משניתן צו ההגנה, יקבע דיון במעמד שני הצדדים (הקורבן והתוקף) בפני ביהמ"ש, לכל המאוחר תוך שבעה ימים. לאחר קיום הדיון רשאי ביהמ"ש לבטל את צו ההגנה, להאריכו, וכל זאת, גם אם הצד התוקף אף לא התייצב לדיון. בכל מקרה, הצו לא יוארך ליותר משישה חודשים מצטברים.

במקרים מיוחדים בהם ביהמ"ש רואה צורך בכך, ביהמ"ש רשאי לצוות על מח' הרווחה להכין תסקיר בכתב בנוגע לצו ההגנה ולתת המלצות טיפוליות. אף אם בעניינם של הצדדים (הקורבן, התוקף, או בני משפחתם) מתקיימים הליכים משפטיים בביהמ"ש אחר, הדבר לא יהווה מחסום דיוני בפני המבקש צו הגנה, והוא יוכל להגיש בקשה לצו הגנה בכל אחד מבתי המשפט המצויינים לעיל.

בקשה לצו הגנה יכול שתוגש על ידי:

1. בן משפחה: בן זוג, ידוע בציבור, הורה, בן זוג של הורה, צאצא, צאצא של בן זוג, אח/אחות, גיס/ גיסה, דוד/דודה.

2. מי שאחראי על חינוכו/שלומו/מחייתו/בריאותו של קטין או חסר ישע הדר עימו.

3. היועץ המשפטי לממשלה או נציגו

4. פקיד סעד (עובד מח' הרווחה) אשר מונה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה) משנת

פרטי התקשרות

כתובת:
נירים 3, ת"א
טלפון:
03-6361775
למקרים דחופים:
054-5500087
פקס:
03-6361799